Dokumenty przedszkolne

ROCZNY PLAN PRACY 2023-2024

ROCZNY PLAN PRACY 2022-2023

Statut Przedszkola 

Procedura wydawania informacji o dziecku

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU P3

ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POBYTU P3

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z P3

Standardy Ochrony Małoletnich