Ramowy plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA

GRUPY STARSZE (5 – LATKI)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
realizowana jest przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu w godz. 7:00 – 17:00.

7:00- 8:15 Przybycie dzieci do przedszkola.
Rozmowy indywidualne z dziećmi, czytanie książek.
Zabawy integrujące grupę.
Indywidualna praca wspierająca rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Zabawy w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.
8:15 – 8:30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy muzyczno – ruchowe.
Przygotowanie do śniadania.
Czynności porządkowe i higieniczne –  doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
8:30- 9:00 Śniadanie:

Realizacja założeń programowych w zakresie
– wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.- budowanie poczucia bezpieczeństwa i przynależności podczas
  wspólnego spożywania posiłków.

9:00- 11:15 Realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, wg programu wychowania przedszkolnego właściwego dla grupy wiekowej.
Zabawy twórcze, zabawy ruchowe zgodnie z tematyką zajęć.
Doskonalenie porozumiewania się w języku ojczystym, w języku nowożytnym (język angielski).
Rozwój kompetencji matematycznych, społecznych, obywatelskich. Ćwiczenia gimnastyczne.
Doskonalenie czynności samoobsługowych przed wyjściem na dwór. Zabawy ruchowe i swobodne na boisku lub placu zabaw, spacery, obserwacje zjawisk przyrodniczych.
Zabawy swobodne według potrzeb i zainteresowań dzieci.
11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu.
Czynności porządkowe i higieniczne –  doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
11:30- 12:00 Obiad:
Realizacja założeń programowych w zakresie doskonalenia umiejętności posługiwania się sztućcami.
12:00- 12:15 Odpoczynek – słuchanie literatury dziecięcej oraz muzyki relaksacyjnej.
12:15 – 13:45 Zabawy ogólnorozwojowe (rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej, grafomotoryki).
Zabawy swobodne według potrzeb i zainteresowań dzieci.
Doskonalenie czynności samoobsługowych przed wyjściem na dwór. Zabawy ruchowe i swobodne na boisku lub placu zabaw, spacery, obserwacje zjawisk przyrodniczych.
13:45 – 14:00 Czynności porządkowe i higieniczne –  doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
Przygotowanie do podwieczorku.
 

14:00- 14:30

Podwieczorek:
Realizacja założeń programowych w zakresie wdrażania do kulturalnego zachowania się przy stole.
14:30- 17:00 Zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy tematyczne.
Rozmowy indywidualne z dziećmi.
Zabawy utrwalające nabywane podczas zajęć edukacyjnych umiejętności.
Indywidualna praca wspierająca rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy swobodne według pomysłu i zainteresowań dzieci.
Zabawy swobodne na dworze.
Odbiór dzieci z przedszkola.

 

 

RAMOWY PLAN DNIA

GRUPY MŁODSZE (3 – LATKI, 4 – LATKI)

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
realizowana jest przez cały dzień pobytu dziecka w przedszkolu w godz. 7:00 – 17:00.

7:00- 8:15 Przybycie dzieci do przedszkola.
Rozmowy indywidualne z dziećmi, czytanie książek.
Zabawy integrujące grupę.
Indywidualna praca wspierająca rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym.
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci.
Zabawy w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy stolikowe.
8:15 – 8:30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne, zabawy muzyczno – ruchowe.
Przygotowanie do śniadania.
Czynności porządkowe i higieniczne –  doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
8:30- 9:00 Śniadanie:
Realizacja założeń programowych w zakresie
– wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole.- budowanie poczucia bezpieczeństwa i przynależności podczas
  wspólnego spożywania posiłków.
9:00- 11:15 Realizacja zajęć edukacyjnych z całą grupą w oparciu o podstawę programową, wg programu wychowania przedszkolnego właściwego dla grupy wiekowej.
Zabawy twórcze, zabawy ruchowe zgodnie z tematyką zajęć.
Doskonalenie porozumiewania się w języku ojczystym, w języku nowożytnym (język angielski).
Rozwój kompetencji matematycznych, społecznych, obywatelskich. Ćwiczenia gimnastyczne.
Doskonalenie czynności samoobsługowych przed wyjściem na dwór. Zabawy ruchowe i swobodne na boisku lub placu zabaw, spacery, obserwacje zjawisk przyrodniczych.
Zabawy swobodne według potrzeb i zainteresowań dzieci.
11:15 – 11:30 Przygotowanie do obiadu.
Czynności porządkowe i higieniczne –  doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
11:30- 12:00 Obiad:
Realizacja założeń programowych w zakresie doskonalenia umiejętności posługiwania się sztućcami.
12:00- 13:45 Odpoczynek – 3 – latki – leżakowanie, 4 – latki – wyciszenie,
słuchanie literatury dziecięcej oraz muzyki relaksacyjnej.
13:45 – 14:00 Przygotowanie do podwieczorku.
Czynności porządkowe i higieniczne –  doskonalenie umiejętności samoobsługowych.
 

14:00- 14:30

Podwieczorek:
Realizacja założeń programowych w zakresie wdrażania do kulturalnego zachowania się przy stole.
14:30- 17:00 Zabawy muzyczno – ruchowe, zabawy tematyczne.
Rozmowy indywidualne z dziećmi.
Zabawy utrwalające nabywane podczas zajęć edukacyjnych umiejętności.
Indywidualna praca wspierająca rozwój dziecka, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy swobodne według pomysłu i zainteresowań dzieci.
Zabawy swobodne na dworze.
Odbiór dzieci z przedszkola.