O nas

Przedszkole Publiczne Nr 3 w Ożarowie Mazowieckim jest nowo otwartym przedszkolem w gminie. Znajduje się przy ulicy Lipowej 11 obok Parku Ołtarzewskiego.

Do siedmiu oddziałów uczęszcza 140 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, mając do dyspozycji nowo wyremontowane jasne sale, w tym salę integracji sensorycznej, salę wyciszeń, salę wielofunkcyjną, gabinety specjalistyczne (logopeda, psycholog).

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dbająca o holistyczny rozwój dzieci. Podczas zajęć nauczyciele wykorzystują różnorodne metody i formy pracy z dziećmi, uwrażliwiając je na wartości i rozwijając naturalną ciekawość świata.

Kilka razy w miesiącu przedszkolaki obchodzą święta tematyczne, pozwalające rozszerzyć ich wiedzę. Ponadto w ciągu roku dzieci obchodzą święta grupowe.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków takie jak język angielski, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i rytmika.

Nasze przedszkole zaprasza ciekawych gości reprezentujących różnorodne zawody i umiejętności, angażując w ten sposób środowisko lokalne. Raz w miesiącu przedszkole odwiedzają aktorzy, prezentując dzieciom teatrzyki o różnorodnej tematyce.

Przedszkolaki dużo czasu spędzają na świeżym powietrzu na placu zabaw lub w pobliskim parku, gdzie obserwują zmiany w przyrodzie i kształtują poszanowanie przyrody.

W naszym przedszkolu stworzona jest biblioteczka, w której rodzice i dzieci mogą swobodnie wymieniać się książkami.

Kameralna atmosfera przedszkola sprawia, że dzieci czują się w nim bezpieczne. Wszyscy pracownicy przedszkola dbają o dobre samopoczucie przedszkolaków.