Dziękujemy dzieciom za udział w projekcie „Witaminki”, promującym zdrowe nawyki żywieniowe. „Witaminki” to szereg działań edukacyjnych o charakterze prozdrowotnym. Jego zadaniem było poznawanie, odkrywanie, badanie, smakowanie. Dzieci poprzez udział w różnych aktywnościach oswoiły się z wyglądem, zapachem i smakiem warzyw, poznały bliżej walory smakowe zdrowych produktów żywnościowych, nauczyły się zasad racjonalnego odżywiania.
Mamy nadzieję, że realizacja projektu przyniesie spodziewane efekty:
  • wzrost zainteresowania zdrowym odżywianiem,
  • zrozumienie potrzeby zdrowego odżywiania,
  • dbanie o zdrowe nawyki żywieniowe,
  • umiejętność wyboru zdrowych produktów,
  • zdobywanie podstawowych umiejętności gospodarczych,
  • nauka samodzielnego komponowania prostych posiłków,
  • większa otwartość na poznawanie nowych smaków,
  • rozwój twórczego myślenia i kreatywności,
  • atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego – sprzyjające zdrowiu fizycznemu i psychicznemu,
  • zdobycie umiejętności niezbędnych we współczesnym świecie takich jak pomysłowość, współdziałanie w zespole, niezrażanie się trudnościami, wytrwałość.