W obecnym roku szkolnym nasze przedszkole brało udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Kreatywna Matematyka”. Głównym celem projektu było innowacyjne i pomysłowe podejście do edukacji matematycznej poprzez wielozmysłowe poznawanie świata liczb, figur geometrycznych, działań oraz zagadnień matematycznych. Projekt był podzielony na 8 modułów. W każdym miesiącu przedszkolaki rozwiązywały inne zadania np. „Matematyka w przyrodzie”, „Geometria ukryta w zabawie”, „Matematyczne kodowanie” i wiele innych. Tematyka zadań pozwalała na ich realizację w sposób kreatywny oraz dawała możliwość dostosowania do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci.  Wszystkie przedszkolaki świetnie poradziły sobie z realizacją tych zadań.