W maju, w naszym przedszkolu podziwialiśmy wystawę fotograficzną „Razem, rodzinnie, wesoło”.  Wystawa przeznaczona była dla dzieci, rodziców i bliskich im osób. Przedszkolną szatnię zdobiły zdjęcia przedstawiające rodzinne chwile dzieci, ich rodzin oraz ciekawe miejsca, krajobrazy, budowle z naszej okolicy.
Celem wystawy było:

  • rozbudzanie zainteresowań dzieci i ukazywanie różnorodności naszego miasta i otoczenia,
  • zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu,
  • poszerzanie wiedzy dzieci na temat miasta i jego okolic,
  • rozwijanie zainteresowań fotograficznych.

Dziękujemy wszystkim dzieciom i ich najbliższym za udział.