Rekrutacja do publicznych szkół i przedszkoli

Lista kandydatów przyjętych / nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Ożarowie Mazowieckim na rok szkolny 2023/2024:

lista 5.06.23

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Ożarowie Mazowieckim na rok szkolny 2023/2024:

lista-29.05.23

Lista kandydatów przyjętych / nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Ożarowie Mazowieckim w ramach rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024:

lista 19.04.23

 

Lista kandydatów przyjętych / nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Ożarowie Mazowieckim na rok szkolny 2023/2024:

lista 26.04.23

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych / niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 3 w Ożarowie Mazowieckim na rok szkolny 2023/2024:
lista 19.04.23

 

ZARZĄDZENIE NR B.0050.15.2023 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2023 roku